เลือกภาษา ::
จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 โดยมีการปลูกต้นเหลืองปรีดียาธรซึ่งเป็นดอกไม้ที่มีสีเหลือง จำนวน 370 ต้น ซึ่งเป็นสีที่ตรงกับวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชุมชน
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด วันที่ 14 พ.ค. 2562, 13:47

เช้าวันนี้(14 พฤษภาคม 2562) ที่เชิงสะพานท่าขาม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิด กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากนายเมืองแมน เกิดนานา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 ให้วันวิสาขบูชาของทุกปี ซึ่งอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม เป็นระยะเริ่มต้นของฤดูฝน เป็นวันต้นไม้ประจำชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ขอความร่วมมือจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณหน่วยงาน หรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควร เช่น ที่สาธารณะประโยชน์ ป่าชุมชน ศาสนสถาน โรงเรียน สองข้างทาง และจังหวัดลำพูนได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน เป็นหน่วยงานรับผิดชอบจัดกิจกรรมดังกล่าวทั้งนี้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมการขับเคลื่อนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภาคประชารัฐ โดยประสานเทศบาลเมืองลำพูน สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลำพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 กิจกรรมประกอบด้วย การปลูกต้นเหลืองปรีดียาธรซึ่งเป็นดอกไม้ที่มีสีเหลือง จำนวน 370 ต้น ซึ่งเป็นสีที่ตรงกับวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โอกาสนี้ยังได้มอบต้นรวงผึ้ง จำวน 10 ต้นให้แก่หน่วยงานราชการนำไปปลูกยังหน่วยงานของตนเอง สำหรับการปลูกต้นเหลืองปรีดียาธรมีการปลูกโดยรอบบริเวณคูเมือง มีการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ และมีการทำความสะอาดบริเวณสวนสาธารณะเชิงสะพานท่าขามและบริเวณโดยรอบ เพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชุมชน โอกาสนี้ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลำพูนได้นำกล้าไม้ซึ่ง ประกอบด้วย ต้นขี้เหล็ก,ต้นขนุน และต้นราชพฤกษ์มาแจกให้กับผู้ที่มาร่วมกิจกรรม อีกด้วย. 

推荐新闻
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 7 ธ.ค. 2565, 10:52

                วันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติกา...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 7 ธ.ค. 2565, 10:51

                เมื่อวันจันทร์ ที่ 5 ธันวาคม 2565 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านทาขุมเงิน...

继续阅读
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 5 ธ.ค. 2565, 20:17

               วันที่ 4 ธันวาคม 2565 ที่ บริเวณดอยญีบา บ้านจำขี้มด หมู่ที่ 2 ตำบ...

继续阅读
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 5 ธ.ค. 2565, 20:12

               เมื่อค่ำวันที่ 4 ธันวาคม 2565 กลุ่มอาสาสมัครเพื่อการพัฒนาชุมชนและ...

继续阅读

数量进入网站的人

0 0 0 0 9 8 0 8 4

今天

数量

122

这星期

数量

1835

这月

数量

6116

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]